Nội dung

remove tab woocommerce

Xóa tab Review, tab thông tin bổ sung trong Woocommerce

Theo mặc định trong Woocommerce, Tab thông  tin sản phẩm sẽ gồm 3 mục: Mô tả, Thông tin bổ sung và Đánh giá. Trong trường hợp bạn muốn ẩn 1 trong các tab trên có thể làm theo hướng dẫn dưới đây.

Tại mục Giao diện => Theme file editor => Chọn chỉnh sửa file function.php

Quảng cáo

Thêm đoạn code dưới đây

Lưu ý, việc chỉnh sửa này nên được làm trên Child theme, nếu bạn làm trên theme chính, đoạn code có thể bị mất khi  update giao diện.

Xóa tab Review, Thông tin bổ sung trong Woocommerce

//Remove product tabs in WooCommerce
add_filter( 'woocommerce_product_tabs', 'ql_remove_custom_product_tabs', 98 );
function ql_remove_custom_product_tabs( $tabs ) {

//Replace the tab label inside $tabs['xyz'] array with your actual tab label
unset( $tabs['reviews'] ); // Xóa tab review
unset( $tabs['description'] ); // Xóa tab mô tả
unset( $tabs['additional_information'] ); // Xóa tab thông tin bổ sung
return $tabs;
}


Với đoạn code trên, bạn chỉ cần giữ những dòng mà bạn muốn xóa với tab tương ứng.

Xóa tab Review, Thông tin bổ sung trong Woocommerce
Xóa tab Review, Thông tin bổ sung trong Woocommerce
5/5 - (1 bình chọn)

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan