Nội dung

Một số lỗi thường gặp trong Product Snippets – Google search console

Một số lỗi thường gặp trong Product Snippets – Google search console

Either ‘offers’, ‘review’ or ‘aggregateRating’ should be specified

Lỗi Either ‘offers’, ‘review’ or ‘aggregateRating’ should be specified thường xảy ra khi khai báo Snippets thiếu thông tin Đánh giá sản phẩm: offers, review, aggregateRating.

Lỗi Either 'offers', 'review' or 'aggregateRating' should be specified
Lỗi: Either ‘offers’, ‘review’ or ‘aggregateRating’ should be specified

Nguyên nhân của lỗi Either ‘offers’, ‘review’ or ‘aggregateRating’ should be specified là do sản phẩm của bạn chưa có bất kỳ đánh giá nào nên website sẽ không khai báo Snippets này về Google search consolse.

Quảng cáo

Việc thêm Review cho sản phẩm bạn hoàn toàn có thể thêm thủ công. Hoặc xem hướng dẫn sau đây để thêm Review hàng loạt cho sản phẩm trên Woocommerce:

Missing field ‘hasMerchantReturnPolicy’ (in ‘offers’) – Missing field “shippingDetails” (optional)

Cảnh báo thiếu thông tin ‘hasMerchantReturnPolicy’ hặc ‘shippingDetails’ xuất hiện là do website chưa khai báo thông tin Chính sách vận chuyển, chính sách hoàn trả trong Snippets.

Đây chỉ là một cách báo chứ không phải lỗi. Tuy nhiên, nếu có thể khai báo Chính sách giao hàng, chính sách hoàn trả trong Snippets Trang sản phẩm của bạn sẽ hiển thị đầy đủ thông tin hơn trên trang Google search và 1 phần nào đó là tăng tỷ lệ click (CTR).

shipping and returns information
Ảnh minh họa Website khi khai báo Shipping Policy và Returns Policy

Khai báo Shipping Policy và Returns policy

Hướng dẫn này áp dụng trong Trường hợp bạn đang sử dụng plugin SEO là Rank Math. Khi đó, bạn có thể chèn thông tin Shipping và Return policy vào trong Snippet bằng cách chèn đoạn code sau đây vào trong file Function.php

Bạn có thể chỉnh sửa lại thông số: Phí giao hàng, thời gian giao hàng, thời gian chấp nhập hoàn hàng… tương ứng với chính sách của website bạn

add_filter( "rank_math/snippet/rich_snippet_product_entity", function( $entity ) {
  // Return policy
  $entity['offers']['hasMerchantReturnPolicy']['@type'] = 'MerchantReturnPolicy';
  $entity['offers']['hasMerchantReturnPolicy']['applicableCountry'] = 'VN';
  $entity['offers']['hasMerchantReturnPolicy']['returnPolicyCategory'] = 'https://schema.org/MerchantReturnFiniteReturnWindow';
  $entity['offers']['hasMerchantReturnPolicy']['merchantReturnDays'] = 30;
  $entity['offers']['hasMerchantReturnPolicy']['returnMethod'] = 'https://schema.org/ReturnByMail';
  $entity['offers']['hasMerchantReturnPolicy']['returnFees'] = 'https://schema.org/FreeReturn';

  // Shipping details
  $entity['offers']['shippingDetails']['@type'] = 'OfferShippingDetails';
  $entity['offers']['shippingDetails']['shippingRate']['@type'] = 'MonetaryAmount';
  $entity['offers']['shippingDetails']['shippingRate']['value'] = 0;
  $entity['offers']['shippingDetails']['shippingRate']['currency'] = 'VND';
  $entity['offers']['shippingDetails']['shippingDestination']['@type'] = 'DefinedRegion';
  $entity['offers']['shippingDetails']['shippingDestination']['addressCountry'] = 'VN';

  return $entity;
});
5/5 - (1 bình chọn)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan