remove tab woocommerce

Xóa tab Review, tab thông tin bổ sung trong Woocommerce

Theo mặc định trong Woocommerce, Tab thông  tin sản phẩm sẽ gồm 3 mục: Mô tả, Thông tin bổ sung và Đánh giá. Trong trường hợp bạn muốn ẩn 1 trong các tab trên có thể làm theo hướng dẫn dưới đây. Tại mục Giao diện => Theme file editor => Chọn chỉnh sửa file …

Xóa tab Review, tab thông tin bổ sung trong Woocommerce Read More »