Nội dung

hướng dẫn cài đặt fastpanel

Hướng dẫn cài đặt Fastpanel trên VPS

Fastpanel là một web panel (công cụ quản lý hosting VPS) nhẹ, dễ sử dụng và miễn phí. Fastpanel hiện đang được sử dụng phổ biến ở nhiều VPS trên khắp thế giới.

Fastpanel hỗ trợ các hệ điều hành:

  • Debian: 9, 10, 11, 12
  • Ubuntu: 18.04, 20.04, 22.04
  • CentOS: 7
  • AlmaLinux: 8
  • Rocky Linux: 8

Dưới đây là các bước cài đặt Fastpanel trên VPS:

Quảng cáo
hướng dẫn cài đặt fastpanel

Các bước cài đặt Fastpanel trên VPS

Bước 1: Truy cập server thông qua SSH sử dụng tài khoản root

Bước 2: Kiểm tra chắc chắn là wget đã được cài trên server. Nếu chưa, bạn có thể sử dụng lệnh dưới đây để cài đặt:

Debian / Ubuntu:
apt-get update; apt-get install wget

CentOS / AlmaLinux / Rocky Linux:
yum makecache; yum install wget

Bước 3: Chạy lệnh cài đặt Fastpanel

wget http://repo.fastpanel.direct/install_fastpanel.sh -O – | bash –

Bước 4: Sau khi cài đặt thành công

cài đặt fastpanel thành công

Sau khi chờ vài phút cài đặt, Bạn sẽ nhận được thông báo
Congratulations! FASTPANEL successfully installed and available for you at https://1.2.3.4:8888
Login: fastuser
Password: password

Lưu tài khoản và mật khẩu ở trên cho các lần đăng nhập tiếp theo

Bước 5: Đăng nhập Fastpanel

đăng nhập và kích hoạt bản quyền fastpanel

Đăng nhập bằng đường dẫn và tài khoản ở bước 4. Sau khi đăng nhập Fastpanel sẽ yêu cầu bạn nhập email để xác minh bản quyền. Bản quyền mặc định của Fastpanel là miễn phí.

5/5 - (3 bình chọn)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan