Hiển thị hình ảnh trong kết quả tìm kiếm

Cách hiển thị hình ảnh trong kết quả tìm kiếm

Các thuật toán của công cụ tìm kiếm ngày càng trở nên phức tạp và giờ đây có thể nhận dạng hình ảnh và hiển thị chúng cùng với kết quả văn bản. Nó có thể giúp doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp và thể hiện trực quan những …

Cách hiển thị hình ảnh trong kết quả tìm kiếm Read More »